Privacy beleid

 

 

De Kooi

Bij de Kooi is gezond bewegen de basis van de organisatie. Aan de basis van gezond leven staat een goede balans tussen in- en ontspanning. Deze in- en ontspanning wordt geleid door een professioneel team in een verfrissende, stijlvolle en nette omgeving. Ons team bepaalt met hun motivatie, enthousiasme het verschil bij onze sporters. Iedereen is welkom jong, oud, sportief (of minder sportief), men moet zich bij ons thuis kunnen voelen en de aandacht krijgen die men zoekt. Of dit nu op fitness, groepslessen, tennis gebied is of een drankje aan de bar. De Kooi is continu in ontwikkeling en beweging en volgen waar mogelijk de trends op sportgebied.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

De Kooi kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van de Kooi en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier/email aan ons verstrekt. De Kooi verwerkt de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers
  • Emailadressen
  • IP adressen
  • Bankgegevens (incasso)

Waarom hebben wij deze nodig:

de Kooi verwerkt jouw persoonsgegevens:

  • Om jou als lid te kunnen registreren
  • Betalingen te kunnen realiseren
  • Om telefonisch of schriftelijk contact met je op te kunnen nemen
  • Om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren (contract) 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens:

De Kooi bewaart jouw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Na afloop van jouw contract zullen de persoonsgegevens na 1 jaar worden vernietigd.

Delen met anderen:

De Kooi verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dat noodzakelijks is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geheimhoudingsplicht:

Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht t.a.v. de door de leden verstrekte gegevens.

In kaart brengen websitebezoek:

Op de website van de Kooi worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Kooi gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@indekooi.nl. De Kooi zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen:

De Kooi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door de Kooi verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Schaapskooi op via info@indekooi.nl.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan zijn wij als volgt te bereiken:

Postadres: Sportlaan 3
Telefoon: 0481-462224
Emailadres: info@indekooi.nl